11 mei 2021
0 0 0
arbeidsovereenkomst ondertekenen

Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er?

Een arbeidsovereenkomst sluit je wanneer je gaat werken bij een werkgever. Hierin staan alle afspraken tussen jou en de werkgever. Arbeidsovereenkomsten zijn er in verschillende soorten en maten. In dit artikel leggen we de belangrijkste soorten aan je uit.

Let op: dit zijn de algemene regels. Het kan zijn dat er in de cao die voor jou geldt andere regels staan. Kijk voor de specifieke regels van jouw cao op Jigler.nl/cao.

Soorten arbeidsovereenkomsten

 1. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 2. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 3. Oproepovereenkomst
 4. Uitzendovereenkomst
 5. Payrollovereenkomst

1. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Dit wordt ook wel een ‘tijdelijk contract’ genoemd. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op de genoemde einddatum in de arbeidsovereenkomst. Van rechtswege betekent dat de arbeidsovereenkomst op die datum automatisch stopt, dus zonder dat jij of jouw werkgever die hoeft op te zeggen.

Je mag van je werkgever over een periode van maximaal 3 jaar, maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd krijgen. Wordt de duur van 3 jaar of het aantal van 3 arbeidsovereenkomsten overschreden? Dan heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bovenstaande voorwaarden staan los van elkaar. Je krijgt ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als je 3 arbeidsovereenkomsten hebt gehad, maar de duur van 3 jaar nog niet verstreken is. En ook andersom: het kan gebeuren dat de duur van 3 jaar verstreken is, maar je nog geen 3 arbeidsovereenkomsten hebt gehad. Ook dan krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Heb je tussen 2 arbeidsovereenkomsten een periode van meer dan 6 maanden niet voor de werkgever gewerkt? Dan mogen ze jou opnieuw maximaal 3 arbeidsovereenkomsten over een periode van maximaal 3 jaar aanbieden.

2. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Dit wordt ook wel een ‘vast contract’ genoemd. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft geen afgesproken einddatum, maar loopt door totdat jij of de werkgever de overeenkomst opzegt. Dit betekent dus dat of jij ontslag neemt, of dat jouw werkgever het contract beëindigt. De werkgever moet zich hierbij wel aan de regels rondom ontslag houden.

Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers met een onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst.

3. Oproepovereenkomst

Een oproepovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarin geen vaste uren staan. Je wordt als werknemer, ook wel ‘oproepkracht’ genoemd, opgeroepen door een werkgever als er werk te doen is. Je hebt dus geen vaste werktijden, maar je bent flexibel inzetbaar. 

Er zijn 3 soorten oproepovereenkomsten:

 • Min-maxcontract
  Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, waarin een minimaal en maximaal aantal uren per week, maand of jaar zijn opgenomen.

  Het minimum aantal uren dat in je arbeidsovereenkomst staat, wordt ‘garantie-uren’ genoemd. Je bent verplicht om minimaal dit aantal uren te werken. Maar als je minder uren opgeroepen wordt om te werken, dan is jouw werkgever altijd verplicht om de garantie-uren uit te betalen.

  Het maximaal aantal uren dat in je arbeidsovereenkomst staat, is het maximaal aantal uren dat jouw werkgever je mag oproepen. Daarnaast ben je als werknemer verplicht om jouw maximaal afgesproken uren te werken wanneer je opgeroepen wordt. Je mag natuurlijk altijd meer werken dan het maximaal aantal uren.

  De uren tussen de garantie-uren en maximale uren, krijg je alleen uitbetaald als je daadwerkelijk gewerkt hebt. 
   
 • Nulurencontract
  Dit is een oproepovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren dat je werkt. Je komt werken wanneer je werkgever je oproept. En voor die gewerkte uren krijg je betaald.

  Voor alle oproepen geldt een minimumduur van 3 uur. Dit betekent dat je werkgever je elke keer dat hij je oproept minimaal voor 3 uur moet uitbetalen. Dus ook wanneer je minder dan 3 uur gewerkt hebt, krijg je voor 3 uur salaris uitbetaald.
   
 • Oproepcontract met voorovereenkomst
  Dit is een oproepovereenkomst waarbij alvast de arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld, maar de arbeidsovereenkomst pas tot stand komt als de werknemer wordt opgeroepen. Met een oproep met voorovereenkomst bepaal je zelf of je komt werken als je wordt opgeroepen door jouw werkgever. Als je deze oproep aanneemt, start de oproepovereenkomst voor de duur van de oproep. Als je bijvoorbeeld voor 2 dagen opgeroepen wordt om te werken, dan duurt de arbeidsovereenkomst dus maar 2 dagen. En als je voor 4 maanden opgeroepen wordt, dan duurt de arbeidsovereenkomst 4 maanden.

  Voor elke periode dat je werkt, krijg je een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Na 3 oproepovereenkomsten achter elkaar, of als je langer dan 3 jaar aan het werk bent bij de werkgever, gaat jouw oproepovereenkomst over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Om werknemers met een oproepovereenkomst te beschermen, zijn in de wet een aantal regels opgesteld:

 • Je hebt recht op salaris als een oproep korter dan 4 dagen van tevoren is ingetrokken. Dus ook al hoef je niet meer te werken, dan krijg je alsnog salaris voor de ingeplande oproep.
 • Na een dienstverband van 12 maanden krijg je een aanbod voor een vast aantal uren. Hierdoor krijg je de zekerheid dat je altijd dat aantal uren uitbetaald krijgt.
 • Voor alle oproepen geldt een minimumduur per oproep van 3 uur.
 • Je kan de arbeidsovereenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 4 dagen (let op: hier kunnen andere afspraken over staan in de cao)

4. Uitzendovereenkomst

Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij jij (als uitzendkracht) tijdens de duur van de overeenkomst door een uitzendbureau (zoals Jigler) bij één of meerdere opdrachtgevers (tegelijk) geplaatst wordt.

Met een uitzendovereenkomst kun je gemakkelijk switchen tussen werkzaamheden bij verschillende opdrachtgevers, of werk je voor meerdere opdrachtgevers tegelijk. De opdrachtgever waarbij je werkt, is op de werkvloer verantwoordelijk voor jou. Het uitzendbureau regelt alle administratieve en arbeidsrechtelijke zaken. Zoals jouw arbeidsovereenkomst(en), uitbetaling van salaris, pensioen, vakantiedagen en begeleiding bij ziekte.

Op een uitzendovereenkomst is de uitzend-cao van toepassing. Daarnaast heb je als uitzendkracht recht op 7 arbeidsvoorwaarden die gelijk zijn aan de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die dezelfde werkzaamheden uitvoeren, maar rechtstreeks in dienst zijn bij jouw opdrachtgever. Dit wordt de inlenersbeloning genoemd.

Het gaat om:
A: Het brutosalaris, volgens de schaal waarin je bent ingedeeld
B: De opbouw van adv/atv (indien van toepassing)
C: Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid, ploegendiensten en fysiek belastende omstandigheden
D: Initiële loonsverhogingen (een loonsverhoging voor iedereen in de branche)
E: (Onbelaste) onkostenvergoedingen, zoals reiskosten, pensionkosten en andere kosten die noodzakelijk zijn om je functie uit te oefenen
F: Periodieke loonsverhogingen (een loonsverhoging die te maken heeft met bijvoorbeeld jouw dienstjaren)
G: Als bij jouw opdrachtgever een regeling van toepassing is voor een vergoeding van reisuren die je maakt voor je werk, is deze ook voor jou van toepassing

5. Payrollovereenkomst

Een payrollovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij jij (als werknemer), door een payrollwerkgever exclusief ter beschikking wordt gesteld aan een inlener (jouw opdrachtgever).  ‘Exclusief ter beschikking stellen’ betekent dat jouw werkgever je niet zonder toestemming van jouw opdrachtgever ergens anders kan plaatsen.

De opdrachtgever bij wie jij aan het werk bent, is dus niet jouw werkgever. Dit is de payrollpartij. Jouw opdrachtgever is jouw aanspreekpunt op de werkvloer. De opdrachtgever houdt leiding en toezicht over jouw werkzaamheden. De administratieve en arbeidsrechtelijke zaken zijn de verantwoordelijkheid van de payrollpartij. Zoals het regelen van arbeidsovereenkomst(en), uitbetaling van salaris, pensioen, vakantiedagen en begeleiding bij ziekte.

Als payrollkracht heb je recht op de arbeidsvoorwaarden uit de cao die bij jouw opdrachtgever geldt. Er is één regeling uit de cao van jouw opdrachtgever niet verplicht van toepassing voor payrollkrachten en dat is de pensioenregeling. Als jouw cao namelijk een pensioenregeling heeft, dan heb jij recht op een adequaat pensioen.

Wil je meer informatie over een soort overeenkomst, of vraag je je af of alles klopt wat in jouw overeenkomst staat? Bekijk de details van jouw cao op onze cao-website of neem contact met ons op

Bekijk al onze blogs

Gerelateerde artikelen

Loonheffingskorting: wat is het en hoe werkt het?
Als je werkt, krijg je korting op de belasting die je betaalt. Maar hoe vraag je deze korting aan en wat moet je doen als je een nieuwe baan krijgt? In deze blog vertellen we je er alles over.

Vakantie en verlof: dit is wat je moet weten
In Nederland kennen we naast vakantiedagen nog een aantal typen verlof. In deze blog leggen we de verschillende soorten uit en ontdek je wanneer jij er recht op hebt.