15 april 2021
0 0 0
Kalender met vakantiedagen

Vakantie en verlof: dit is wat je moet weten

Dat je vakantiedagen en eventuele adv-/atv-dagen hebt als je werkt, dat wist je vast al. Maar weet je dat er nog meer soorten verlof zijn? In deze blog leggen we je uit welke soorten verlof er bestaan én wat ze inhouden.

Onderwerpen

 1. Vakantiedagen
 2. Adv/atv
 3. Kort verzuim
 4. Bijzonder verlof
 5. Zwangerschaps- en bevallingsverlof
 6. Geboorteverlof
 7. Calamiteitenverlof
 8. Zorgverlof

1. Vakantiedagen

Iedere werknemer krijgt vakantiedagen. Hierin kun je onderscheid maken tussen wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen.

 • Wettelijke vakantiedagen
  Hierop heeft iedere werknemer recht. Het Burgerlijk Wetboek zegt dat iedere werknemer jaarlijks recht heeft op vakantie van ten minste 4 keer het aantal contracturen per week. Als je bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, verdeeld over 5 dagen in de week, dan heb je recht op 4 x 5 = 20 vakantiedagen (160 uur). Werk je in deeltijd of onregelmatig, dan verloopt de opbouw in gelijke verhouding. Je moet deze uren opnemen als vrije tijd en kunt ze niet laten uitbetalen.

  Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dus op 1 juli 2021 vervallen de wettelijke vakantiedagen uit 2020.
 • Bovenwettelijke vakantiedagen
  Dit zijn extra vakantiedagen. Hierop heb je alleen recht als dit is opgenomen in de cao waar jij onder valt. Bovenwettelijke vakantiedagen hoef je niet per se als vrije tijd op te nemen, je kunt ze ook laten uitbetalen.

  Het verschilt per cao wanneer bovenwettelijke vakantiedagen vervallen.
   

2. Wat is adv/atv

Adv staat voor arbeidsduurverkorting en atv staat voor arbeidstijdverkorting. Beide woorden betekenen hetzelfde, maar worden vaak door elkaar gebruikt. Het zijn vrije dagen die je opbouwt bovenop jouw (boven)wettelijke vakantiedagen.

Het recht op adv-/atv-dagen is geregeld in een cao of bedrijfsregeling. Niet in elke cao of bedrijfsregeling is het recht op adv-/atv-dagen opgenomen en ook het aantal dagen varieert per cao of bedrijfsregeling.  

3. Kort verzuimverlof

Op kort verzuim heb je recht als er een dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situatie is, waardoor jouw werk moet stoppen. Bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts of huisarts.

4. Bijzonder verlof

Op bijzonder verlof heb je recht als sprake is van familieomstandigheden of een bijzondere gebeurtenis. Bijvoorbeeld de dag waarop je gaat trouwen of het overlijden van een (direct) familielid.

5. Zwangerschaps- en bevallingsverlof berekenen

Als je zwanger bent, heb je recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.  Dit duurt samen ten minste 16 weken.

 • Zwangerschapsverlof
  Dit gaat in tussen de 6 en 4 weken voor de uitgerekende datum. Je mag zelf kiezen hoeveel weken voor de uitgerekende datum je met verlof wil. Ben je zwanger van een tweeling? Dan duurt het totale verlof minimaal 20 weken en gaat het zwangerschapsverlof in tussen 10 en 8 weken voor de uitgerekende datum.
 • Bevallingsverlof
  Zodra je baby geboren is gaat het bevallingsverlof in. Dit verlof duurt minimaal 10 weken. Het verlof wordt verlengd met het aantal dagen voor de bevalling dat het zwangerschapsverlof minder dan 6 weken heeft geduurd. Het totale verlof duurt namelijk minimaal 16 weken. Ben je bijvoorbeeld 4 weken voor de uitgerekende datum met verlof gegaan? Dan krijg je 12 weken bevallingsverlof. 

  Als de bevalling later is dan de uitgerekende datum blijf je recht houden op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Deze dagen worden dus niet gekort op je uitkering. Beval je eerder dan de uitgerekende datum en heb je daardoor een korter zwangerschapsverlof? Dan krijg je voor deze dagen extra bevallingsverlof.

6. Geboorteverlof

Je hebt recht op geboorteverlof als je partner is bevallen. Het geboorteverlof duurt eenmaal het aantal werkuren dat je per week werkt. Werk je bijvoorbeeld 5 dagen van 8 uur, dan heb je recht op 40 uur (5 x 8) geboorteverlof. Tijdens het geboorteverlof wordt je salaris volledig doorbetaald. Je mag zelf weten wanneer je het geboorteverlof opneemt, maar het moet wel binnen 4 weken na de geboorte van je kindje.

Bovenop het standaard geboorteverlof, heb je recht op aanvullend geboorteverlof. Dit aanvullend verlof duurt maximaal 5 maal het aantal werkuren dat je per week werkt. Je mag zelf weten wanneer je het geboorteverlof opneemt, maar het moet wel binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. 

7. Calamiteitenverlof

Op calamiteitenverlof heb je recht als er een dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situatie is, waardoor jouw werk onmiddellijk moet stoppen. Bijvoorbeeld wanneer de waterleiding is gesprongen. Het calamiteitenverlof duurt niet langer dan de noodsituatie. 

8. Kortdurend en langdurend zorgverlof

Zorgverlof kun je opnemen om zieke mensen die je kent zorg te geven als dat nodig is.

Er zijn 2 soorten zorgverlof: kortdurend- en langdurend zorgverlof. Welke van de twee je opneemt, is afhankelijk van de situatie. Voorwaarde voor het mogen opnemen van zorgverlof is dat de verzorging noodzakelijk is en dat jij de enige bent die de zorg kan geven.

 • Kortdurend zorgverlof
  Dit neem je op als je iemand moet verzorgen, maar de situatie niet levensbedreigend is. En naar verwachting niet lang gaat duren. Bij kortdurend zorgverlof heb je het recht om 2 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden op te nemen. Als je kortdurend zorgverlof opneemt krijg je tenminste 70% van je salaris doorbetaald. 
 • Langdurend zorgverlof
  Dit neem je op om iemand te verzorgen die levensbedreigend of lange tijd hulpbehoevend ziek is. Bij langdurend zorgverlof heb je het recht om 6 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden op te nemen. Je werkgever hoeft jouw salaris niet door te betalen over de uren die je opneemt, tenzij daar in de cao waar je onder valt iets anders over is afgesproken.

  Let op: per cao kan van bovenstaande regels afgeweken worden
Bekijk al onze blogs

Gerelateerde artikelen

Blog: hoe verbeter ik mijn LinkedIn profiel?
Een sterk profiel vergroot de kansen op een nieuwe baan via LinkedIn. Maar wat kun jij doen om jouw LinkedInprofiel te verbeteren? Ontdek het in deze blog.

Blog: tien tips om jouw doelen te bereiken
Vind je het lastig om concrete doelstellingen te bepalen? En is het altijd weer een uitdaging om jouw streefpunt vervolgens ook echt te halen? Ontdek in deze blog tien tips die jou helpen je doelen te bereiken?